MANOSKOP

MANOSKOP® 730 Quick je teraz k dispozícii aj pre rozsahy krútiaceho momentu 4-20 a 8-40 N - m, čím vypĺňa spodný rozsah tohto komplexného produktového radu pre menšie rozsahy krútiaceho momentu. Používatelia majú teraz k dispozícii rovnaké výhody ako pri väčších momentových kľúčoch tohto produktového radu s oveľa lepšou čitateľnosťou stupnice a rýchlym nastavením krútiaceho momentu. Dopĺňa ich prepracovaná rukoväť a integrovaná nastavovacia páka. MANOSKOP® 730 Quick spĺňa všetky kritériá stanovené v norme DIN ISO 6789: 2017.

MANOSKOP® 730 Quick veľkosti 2 a 4

Vybratie integrované v rukoväti palcového kľúča zlepšuje manipuláciu pri nastavovaní iného cieľového krútiaceho momentu.

Ergonomicky optimalizovaná vypuklá rukoväť podporuje prácu bez námahy a je odolná voči olejom, tukom, palivám a brzdovým kvapalinám.

Kompaktná, ľahká konštrukcia pre menšie krútiace momenty - so širokým rozsahom krútiaceho momentu.

Odolný systém s flexibilnou tyčou. Na rozdiel od bežných momentových kľúčov nie je potrebné kľúč po skončení práce prestavovať, aby sa uvoľnila pružina. Používatelia tak môžu využívať výhody dlhodobej presnosti a výsledkov merania v kratšom čase.

Rýchle nastavenie zvonku bez nutnosti demontáže momentového kľúča.

Uťahovanie proti smeru hodinových ručičiek otočením vložených nástrojov.

Spôsob indikácie dosiahnutého krútiaceho momentu - kliknutie, zobrazenie hodnoty odchýlky ± 4 %.

Vendor Slider Fiam
Vendor slider IR
Vendor Slider Norbar
Vendor Slider Ohtake
Vendor Slider Plarad