Snímače krútiaceho momentu sily

- patent
- na kalibráciu momentových kľúčov a momentových skrutkovačov
- vysoký stupeň presnosti vďaka konverzii a digitalizácii nameraných hodnôt v samotnom prevodníku
- nie sú citlivé na bočné sily v dôsledku nízkoprofilovej konštrukcie
- dodáva sa v pevnej plastovej krabici

Filtr

Filtry

Základné zobrazenie
Zobrazenie s parametrami
Snímače krútiaceho momentu sily

 • Hmotnosť
  kg
 • mm
 • a
Snímače krútiaceho momentu sily

 • Hmotnosť
  kg
 • mm
 • a
Snímače krútiaceho momentu sily

 • Hmotnosť
  kg
 • mm
 • a
Snímače krútiaceho momentu sily

 • Hmotnosť
  kg
 • mm
 • a
Snímače krútiaceho momentu sily

 • Hmotnosť
  kg
 • mm
 • a
Snímače krútiaceho momentu sily

 • Hmotnosť
  kg
 • mm
 • a
 • odchýlka zobrazenia a+-1% nameranej hodnoty
  , ,
 • č
Snímače krútiaceho momentu sily

 • Hmotnosť
  kg
 • mm
 • a
 • odchýlka zobrazenia a+-1% nameranej hodnoty
  , ,
 • č
Snímače krútiaceho momentu sily

 • Hmotnosť
  kg
 • mm
 • a
 • odchýlka zobrazenia a+-1% nameranej hodnoty
  , ,
 • č
Snímače krútiaceho momentu sily

 • Hmotnosť
  kg
 • mm
 • a
 • odchýlka zobrazenia a+-1% nameranej hodnoty
  , ,
 • č
Snímače krútiaceho momentu sily

 • Hmotnosť
  kg
 • mm
 • a
 • odchýlka zobrazenia a+-1% nameranej hodnoty
  , ,
 • č
Snímače krútiaceho momentu sily

 • Hmotnosť
  kg
 • mm
 • a
 • odchýlka zobrazenia a+-1% nameranej hodnoty
  , ,
 • č
Snímače krútiaceho momentu sily

 • Hmotnosť
  kg
 • mm
 • a
 • odchýlka zobrazenia a+-1% nameranej hodnoty
  , ,
 • č
Snímače krútiaceho momentu sily

 • Hmotnosť
  kg
 • mm
 • a
 • odchýlka zobrazenia a+-1% nameranej hodnoty
  , ,
 • č
Snímače krútiaceho momentu sily

 • Hmotnosť
  kg
 • mm
 • a
Snímače krútiaceho momentu sily

 • Hmotnosť
  kg
 • mm
 • a
Snímače krútiaceho momentu sily

 • Hmotnosť
  kg
 • mm
 • a
Snímače krútiaceho momentu sily

 • Hmotnosť
  kg
 • mm
 • a
Snímače krútiaceho momentu sily

 • Hmotnosť
  kg
 • mm
 • a
Snímače krútiaceho momentu sily

 • Hmotnosť
  kg
 • mm
 • a
Snímače krútiaceho momentu sily

 • Hmotnosť
  kg
 • mm
 • a